Home                             Sport in Holland
                                                
                                                                   

 

 

 

 

 

 

Sinds 2009 werk ik voor Sport in Holland en doe daar het Fitnessgedeelte.
Stukjes over trainen, voeding, nieuwtjes, filmpjes, nieuwste trends etc.
Ontzettend leuk om te doen!
Kijk hier naar mijn page:

http://www.sportinholland.nl/expert/jolanda-beuving

Mocht je info kwijt willen over bovenstaande of leuke clinics, open dagen, nieuwtjes op Fitness gebied, nieuwe trends etc mail dan naar:
jolandasportinholland@gmail.com


Wat is Sport in Holland nu eigenlijk?

Sport in Holland is het digitale breedtesportplein in Nederland. Een interactieve website, een activiteitenkalender wekelijks in de katern Telesport en een wekelijks televisieprogramma zorgen ervoor dat Nederland in actie komt!
Sport in Holland wijst u de weg!

Met medewerking van:
Ministerie van VWS

Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. 
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

Provinciale Sportraden/Sportservicebureaus

De provinciale sportraden zijn organisatie-, advies- en servicebureaus voor de breedtesport. De sportraden voeren het sportbeleid uit van het provinciaal bestuur. Hierbij richten zij zich vooral op het ondersteunen van de georganiseerde sport. Het versterken van de vrijwilligersorganisatie en de infrastructuur staat centraal.

Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil dat zoveel mogelijk mensen, maar vooral de jeugd, in staat worden gesteld om te sporten. Beweging is belangrijk voor het lichaam en stimuleert sociale contacten. De provincie Noord-Holland stelt professionele sportlocaties ter beschikking en facilliteert genoeg ruimte voor buitensport. Bovendien is het landschap divers en zijn er voor sporters en recreanten veel manieren om van dit wisselende landschap te genieten. Een lange wandeling of fietstocht, skeeleren of paardrijden, alles is mogelijk. De Provincie Noord-Holland subsidieert initiatieven om bestaande fiets- en wandelpaden beter met elkaar te verbinden, zodat er een dicht netwerk van wandel- en fietspaden ontstaat.
 
VSB Fonds
Op het terrein van sport wil het VSBfonds stimuleren dat zoveel mogelijk mensen, met name kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, mensen met een handicap en allochtonen, in beweging komen en blijven, vanuit de meerwaarde van sport met het oog op sociaal-maatschappelijke aspecten - participatie, ontplooiing, ontmoeting, normen en waarden - en gezondheidsaspecten. Het VSBfonds richt zich op breedtesport (en dus niet op topsport) waarbinnen onderwerpen zoals sportstimulering voor genoemde doelgroepen, werving en opleiding van vrijwillig sportkader, sportaccommodaties, buurtsport, fair play en gehandicaptensport de aandacht hebben.
Telesport 
De Telegraaf ondersteunt de boodschap van Sport in Holland. In het katern Telesport is iedere zaterdag ruimte beschikbaar voor een activiteitenkalender. Sport in Holland maakt hiervoor een selectie van de uitgebreide activiteitenkalender op de website. Ook is er voor adverteerders en partners van het project voordelen te behalen bij crossmediaal adverteren.
 

 

 

SBS 6Sport in HollandTelesportiefTelesport

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda Beuving - Sport in Holland